Properties of cements with calcareous fly ash addition
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska w Gliwicach
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2012-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(4) 217-224 (2012)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The fi nancial support under Structural Project No PO IG 01.01.02.-24-005/09 is gratefully acknowledged by the authors.
 
REFERENCES (9)
1.
Stowarzyszenie Producentów Cementu: Informator 2011 - Przemysł Cementowy w liczbach, http://www.polskicement.com.pl.... php?s=3/3/0&baza=pokaz&nid=16.
 
2.
Cembureau synthesis data. 2006-2009, publikacja w posiadaniu autorów.
 
3.
A. Garbacik, Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego PO IG 01.01.02.-24-005/09 „Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu”, Kraków, 2010, http://www. smconcrete.polsl.pl/raporty.
 
4.
Z. Giergiczny, D. Dziuk, P. Miera, K. Hawrot, A. Żak, A. Garbacik, T. Baran, G. Adamski, W. Drożdż, H. Krztoń, J. Gazdowicz, Raport z zadania 3 Projektu Strukturalnego PO IG 01.01.02.-24-005/09 „Możliwości aktywności fi zykochemicznej właściwości pucolanowo-hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych”, Gliwice-Kraków, 2011, http://www.smconcrete.polsl.pl....
 
5.
Z. Giergiczny, A. Garbacik, T. Baran, Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu. Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Rozdział 14, s. 186-200, Warszawa-Opole 2010.
 
6.
A. Garbacik, T. Baran, P. Pichniarczyk, Charakterystyka krajowych popiołów lotnych wapiennych ze spalania węgla brunatnego. Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Rozdział 15, s. 201-214, Warszawa-Opole 2010.
 
7.
E. Giergiczny, Z. Giergiczny, Cement Wapno Beton, 77, 157 (2010).
 
8.
W. Drożdż, Z. Giergiczny, Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na przebieg korozji alkalicznej w betonie. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, s. 143, Zakopane, 2011.
 
9.
Z. Giergiczny, A. Garbacik, W. Drożdż, Synergic effect of non-clinker constituents in Portland composite cements. 13th ICCC, s. 49, Madryt,2011.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top