Effect of some admixtures on the properties of portland and blended portland cement
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
 
 
Publication date: 2012-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(4) 225-232 (2012)
 
 
REFERENCES (7)
1.
Z. Giergiczny, A. Garbacik, T. Pużak, M. Sokołowski, Cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/B-M(V-LL) 32,5R i CEM II/B-M(S-V) 32,5R - właściwości i zastosowanie, Dni Betonu Tradycja i Nowoczesność, 155-164, 2010.
 
2.
B. Lothenbach, G. Le Saout, E. Gallucci, K. Scrivener, Infl uence of limestone on the hydration of Portland cements, Cem. Concr. Res., 38, 848-860 (2008).
 
3.
H. Uchikawa, S. Hanehara, H. Hirao, Infl uence of microstructure on the physical properties of concrete prepared by substituting mineral powder for part of fi ne aggregate, Cem. Concr. Res., 26, 101-111 (1996).
 
4.
T. Vuk, V. Tinta, R. Gabrovsek, V. Kaucic, The effects of limestone addition, clinker type and fi neness on properties of Portland cement, Cem. Concr. Res., 31, 135-139 (2001).
 
5.
J. Szwabowski, B. Łaźniewska-Piekarczyk, Zwiększenie napowietrzenia mieszanki pod wpływem działania superplastyfi katorów karboksylanowych, Cement Wapno Beton, 75, 205-209 (2008).
 
6.
B. Łaźniewska-Piekarczyk, Wpływ rodzaju domieszek stabilizujących lepkość na właściwości samozagęszczających się zapraw i betonów, Cement Wapno Beton, 78, 44-51 (2011).
 
7.
W. Nocuń-Wczelik, T. Wasąg, M. Styczyńska, G. Miklaszewski, Oddziaływanie wybranych domieszek do betonu na hydratację cementu portlandzkiego, Cement Wapno Beton, 76, 223 - 231 (2009).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top