The self – compacting properties of concrete mixture of cement with calcareous fly ash addition
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Politechnika Śląska, Gliwice
 
 
Publication date: 2012-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(4) 233-242 (2012)
 
 
REFERENCES (9)
1.
ACI Committee 236-237: SP-233CD: Workability of SCC: Roles of Its Constituents and Measurement Techniques, ACI, 2006.
 
2.
J. Gołaszewski, Z. Giergiczny, Kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego, Konferencja Energia i Środowisko w Technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Opole 2010.
 
3.
P.-C. Aitcïn, High Performance Concrete, E&FN Spon, London 1998.
 
4.
A. M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
5.
Z. Giergiczny, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 
6.
J. Szwabowski, Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 
7.
J. Szwabowski, J. Gołaszewski, Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, Kraków 2010.
 
8.
G. H. Tattersall, P. F. Banfi ll, The Rheology of Fresh Concrete, Pitman, London 1983.
 
9.
J. Szwabowski, J. Gołaszewski, Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, Kraków 2010.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top