The influence of fly ash absorption from secondary fuels combustion on clinkering process and hydraulic activity of Portland cement clinker
 
More details
Hide details
1
Politechnika Opolska Katedra Inżynierii Procesowej w Opolu
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2013-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 18(4) 207-215 (2013)
 
 
REFERENCES (27)
1.
Wydawnictwa Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna – Współspalanie paliw w przemyśle cementowym zrównoważony rozwój, 2002.
 
2.
Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami, IX Seminarium, Warszawa 18 maja 2011 r, Wydawnictwo SPC,. Współspalania paliw alternatywnych w przemyśle cementowy.
 
3.
Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. May 2010.
 
4.
L. M. Farag, H. M. Kamel, Effect of high intakes of chlorine, sulfur and on cement kiln operation. Zement-Kalk-Gips, vol. 47,.10, 586 (1994).
 
5.
CEMBUREAU. Sustainable cement production: Co-processing of Alternative Fuels and Raw Materials in the Cement Industry, January 2009.
 
6.
M. A. Terezza, A. N. Scian, Burning wastes as an industrial resource. Their effect on Portland cement clinker. Cem. Concr. Res. 30, 137 (2000).
 
7.
L. Opoczky, V. Gavel, Effect of certain trace elements on the grindability of cement clinkers in the connection with the use of wastes. International Journal of Mineral Processing 74S, 129 (2004).
 
8.
M. Prisciandaro, G. Mazziotti, F. Veglio, Effect of burning supplementary waste fuels on the pollutant emissions by cement plants: a statistical analysis of process data, Resources Conservation and Recycling 39, 161 (2003).
 
9.
J. A. Conesa, A. Galwez, M. Fernan, I. Martn-Gullon, R. Font, Organic and inorganic pollutants from cement kiln stack feeding alternative fuels. Journal of Hazardous Materials, 158, 585 (2008).
 
10.
Air Emission and alternative fuels in the European Cement Industry, Cembureu February 2005.
 
11.
D. Stephan, R. Mallmann, D. Knöfel, R. Härdtl, High intakes of Cr, Ni, and Zn in clinker Part I. Infl uence on burning process and formation of phases. Cem. Concr. Res., 29, 1949 (1999).
 
12.
D. Stephan, H. Maleki, D. Knöfel, B. Eber, R. Hardlt, Infl uence of Cr, Ni, and Zn on the properties of pure clinker phases. Part I. C3S, Cem. Concr. Res., 29, 545 (1999).
 
13.
D. Stephan, H. Maleki, D. Knöfel, B. Eber, R. Hardlt, Infl uence of Cr, Ni, and Zn on the properties of pure clinker phases. Part II. C3A and C4AF, Cem. Concr. Res., 29, 651 (1999).
 
14.
G. Kakali, G. Parissakis, Investigation of the effect of zinc oxide on the formation of Portland cement clinker. Cem. Concr. Res., 25, 79 (1995).
 
15.
D. Bardolini, A. C. H. Baruah, P. Barkakati, P. C. H. Borthakur, Infl uence of ZnO on clinkierization and properties of VSK cement. Cem. Concr. Res., 28, 329 (1998).
 
16.
M. Murat, F. Sorrentino, Effect of large additions of Cd, Pb, Cr, Zn, to cement raw meal on the composition and the properties of the clinker and the cement. Cem. Concr. Res., 28, 329 (1998).
 
17.
I. Odler, O. Schmidt, Structure and properties of Portland cement clinker dropped with zinc oxide. Journal of American Ceramic Soc., 13(1980).
 
18.
A. Matusiewicz, A. Bochenek, H. Szeląg, W. Kurdowski, Pewne zagadnienia związane z podwyższoną zawartością cynku w klinkierze i w produkowanym z niego cemencie. Cement Wapno Beton, 6, 332 (2011).
 
19.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków 2010.
 
20.
L. D. Jerszow, Połuczenije bystrotwierdiejuszczich portłandcemientow putem wwiedienija w syriewuju smies legirujszczich dobawok. Cemient 4, 19 (1955).
 
21.
R. W. Nurse, The effect of some minor components on cement setting and hardening. Proc. Of the Seventh Conf. On the Silicate Industry, Budapest 1965, pp. 279-285.
 
22.
A. E. Moore, The sequence of compound formation In Portland cement rotary kilos – Part 1, cement Technology, May/June 1976, pp. 85-91.
 
23.
M. Wzorek, Characterisation of the properties of alternative fuels contain sewage sludge, Fuel Processing Technology, 104, 80 (2012).
 
24.
W. Kurdowski, Poradnik technologa przemysłu cementowego, Arkady Warszawa 1981.
 
25.
A. Garbacik, E. Pałka, H. Szeląg, Zdolność do klinkieryzacji mieszanin surowcowych z dużym udziałem piasku. Cement Wapno Beton, 2, 93 (2007).
 
26.
H. Donald, Campbell, Microscopical Examination and Interpretation of Portland Cement and Clinker, Proceedings of Portland Cement Association, Second edition 1999.
 
27.
E. Tkaczewska,E. Kłosek – Wawrzyn, Wpływ jonów fosforanowych PO4 3-na proces hydratacji cementu. Cement Wapno Beton, 6, 401(2012).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top