Effect of expansive additive on the properties of some selected cements
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
 
Publication date: 2006-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(4) 234-240 (2006)
 
 
REFERENCES (9)
1.
W. Kurdowski, Chemia Cementu, s. 415, PWN, Warszawa 1991.
 
2.
ASTM C 845 – 96, Standard specifi cation for expansive hydraulic cement.
 
3.
Special cements, Denki Kagaku Kogo K.K, Tokio, 1990.
 
4.
Z. Konik, A. Stok, A. Malinowski, G. W. M. van Wijk, Sposób otrzymywania spieku glino – siarczano – wapniowego. Polski Pat. 183042, (2001).
 
5.
A. Stok, Z. Konik, W. Kurdowski, J. Małolepszy, Sposób otrzymywania mieszanki ekspansywnej. Polski Pat. 187378, (2004).
 
6.
W. Roszczynialski, Z. Konik, J. Małolepszy, A. Stok, Ceramika, vol. 91,2, (2005).
 
7.
W. Roszczynialski, Z. Konik, J. Małolepszy, A. Stok, Cement Wapno Beton, 1, 177, (2006).
 
8.
A. Stok, Z. Konik, J. Małolepszy, W. Roszczynialski, Sposób otrzymywania dodatków do cementu. Polskie Zgłoszenie Patentowe P-374629, (2005).
 
9.
Y. Fu, P. Xie, P. Gu, J.J. Beaudoin, Cem. Concr. Res., 24, 2, 267, (1994).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top