Effects of surface impregnation with aqueous solutions: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6 on the properties of mortars and concretes
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 2019-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 24(6) 481-493 (2019)
 
 
REFERENCES (14)
1.
L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz, „Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu: komentarz do PN-EN 1504”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 
2.
L. Bertolini, B. Elsener, P. Pedeferri, E. Redaelli, R. Polder, “Corrosion of steel in concrete. Prevention, diagnosis, repair”, Wydawnictwo Wiley- -VCH, Weinheim 2013.
 
3.
P. Łukowski, „Modyfi kacja materiałowa betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2016.
 
4.
L. Jia, C. Shi, X. Pan, J. Zhang, L. Wu, “Effects of inorganic surface treatment on water permeability of cement based materials”, Cem. Concr. Comp. 67, 85-92 (2016).
 
5.
X. Pan, C. Shi, J. Zhang, L. Jia, L. Chong, “Effect of inorganic surface treatment on surface hardness and carbonation of cement-based materials”, Cem. Concr. Comp., 90, 218-224 (2018).
 
6.
X. Pan, Z. Shi, C. Shi, X. Hu, L. Wu, “Interactions between inorganic surface treatment agents and matrix of Portland cement-based materials”, Constr. Build. Mater., 113, 721-731 (2016).
 
7.
United States Department of the Army, “Concrete and Masonry”, Washington, 1964.
 
8.
W. Kurdowski, „Chemia cementu i betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków/Warszawa 2010.
 
9.
A. Gabrisova, J. Havlica, “Stability of calcium sulphoaluminate hydrates in water solutions with various pH values”, Cem. Concr. Res. 21, 1023- 1027 (1991).
 
10.
M. Sivakumar, M. Emamjomeh, “Electrochemical method for fl uoride removal: Measurement, Speciation and Mechanisms”, Environmental Postgrad Conference, Environmental change: Making It Happen (pp. 1-8), Australia: School Civil & Chemical Engineering, RMIT, 2005.
 
11.
K.J. Hünger, O. Henning, „Zur Bildung von Gipskristallen aus übersättigten Calciumsulfatlösungen“, Zement-Kalk-Gips 41, 174-175 (1988).
 
12.
S. Smillie, E. Moulin, D.E. Macphee, F.P. Glasser, „Freshness of cement: conditions for syngenite CaK2(SO4)2·H2O formation”, Adv. Cem. Res., 19, 93-96 (1993).
 
13.
M. Fiertak, A. Kozak, „Właściwości ochronne wybranych powłok zabezpieczających beton przed karbonatyzacją”, Cement Wapno Beton, 7, 25-27 (2002).
 
14.
PN-C-81906:2003: Wodorozcieńczalne farby i preparaty do gruntowania.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top