Concrete water absorption tests
 
More details
Hide details
1
Politechnika Świętokrzyska
 
 
Publication date: 2015-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(5) 304-312 (2015)
 
 
REFERENCES (6)
1.
M. A. Glinicki, Widmo nasiąkliwości. Budownictwo, Technologie, Architektura, 3, s. 50-53 (2007).
 
2.
M. A. Glinicki, Zagadnienia trwałości mostów betonowych w normach europejskich, s.115-124, Międzynarodowa konferencja EKO-MOST 2006.
 
3.
T. Tracz, J. Śliwiński, Wpływ zawartości zaczynu cementowego i wskaźnika w/c na nasiąkliwość betonu. Cement Wapno Beton, 79, 3, 131-137 (2012).
 
4.
A. Golda, S. Kaszuba, Nasiąkliwość betonu – wymagania a metody badawcze. Cement Wapno Beton, 76, 6, 308-313 (2009).
 
5.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 
6.
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top