Influence of siliceous fl y ash variable quality on the properties of cement-fly ash composites
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
 
 
Publication date: 2010-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(3) 157-163 (2010)
 
 
REFERENCES (14)
1.
K. A. Sear Lindon, Properties and use of coal fl y ash. A valuable industrial by-product. London. Thomas Telford Ltd 2001.
 
2.
R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete. SpringerVerlag Berlin Heidelberg 2008.
 
3.
Z. Giergiczny, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Seria: Inżynieria Lądowa, Monografi a 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 
4.
A. Nowak-Michta, Struktura porowatości betonów napowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska, Kraków 2008 (praca doktorska).
 
5.
A. Garbacik, T. Baran, Wpływu dodatku popiołu lotnego krzemionkowego z różną zawartością części palnych na właściwości cementu. Konferencja „Dni Betonu”, s. 513- 521, Wisła 2008.
 
6.
A. Wang, Ch. Hang, W. Sun, Cem,Conr.Res., 33, 2023-2029 (2003).
 
7.
A. Wang, Ch. Hang, W. Sun, Cem,Conr.Res., 34, 2057-2060 (2004).
 
8.
A. Wang, Ch. Hang, W. Sun, Cem,Conr.Res., 34, 2061-2066 (2004).
 
9.
D. Lutze, W. Berg, Handbuch Flugasche im Beton. Verlag Bau+Technik GmbH, Dusseldorf 2008.
 
10.
PN-EN 450-1:2009 „Popiół lotny do betonu. Część 1: Defi nicje, specyfi kacje i kryteria zgodności”.
 
11.
CEN TC104 WG4 DOC 57-2008 Progress Report from CEN TC104/ WG 4 “Fly Ash” to CEN TC 104 for the period April 2007-April 2008.
 
12.
J. Małolepszy, E. Tkaczewska, Cement Wapno Beton, 74 ,296-302 (2007).
 
13.
E. Tkaczewska, J. Małolepszy, Cement Wapno Beton 76 , 148 -153 (2009).
 
14.
CEN TC 104/SC1 (2006), Surve of national requirements used In construction with EN 2006-1:2000.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top