Effect of variable load on concrete shear strength in strip connectors of composite elements
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2010-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(4) 194-201 (2010)
 
 
REFERENCES (7)
1.
K. Furtak, Ocena wpływu efektu skali na właściwości wytrzymałościowe betonu w łącznikach listwowych. Cement Wapno Beton, 7, 284-291 (2004).
 
2.
K. Furtak, Wytrzymałość zmęczeniowa betonu na ścinanie bezpośrednie w łącznikach listwowych elementów zespolonych. Cement Wapno Beton, 7, 134-137 (2004).
 
3.
A. Lachiewicz-Złotowska, Wpływ obciążeń stałych i zmiennych na wytrzymałość betonu przy rozciąganiu, Praca doktorska, Kraków 1999.
 
4.
F. Leonhardt, W. Andrä, H.-P. Andrä, W. Haare, Neues vorteilhaftes Verbundmittel für Stahlverbund-Tragwerke mit hocher Dauerfestigkeit. Beton- und Stahlbeton, 12 (1987).
 
5.
F. Leonhardt, W. Andrä, H.-P. Andrä, W. Havre, R. Saul, Zur Bemessung durchlaufender Verbundträger bei dynamischer Belastung. Der Bauingenieur 62 (1987).
 
6.
Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures; Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings.
 
7.
Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures; Part 2: Bridges.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top