Application of acoustic emission method for concrete component identification during microhardness testing
 
More details
Hide details
1
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 
 
Publication date: 2010-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(4) 202-209 (2010)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The research was financially supported by public funds for science during 2006-2009 within the Project T07E 036 30.
 
REFERENCES (12)
1.
S. Igarashi, A. Bentur, S. Mindess, Microhardness testing of cementitious materials, Advanced Cement Based Materials 4, 48–57 (1996).
 
2.
J. Kasperkiewicz, M. Sobczak, O możliwościach oceny wytrzymałości betonu na podstawie badania mikrotwardości, Cement-Wapno-Beton 3, 138 – 142 (2004).
 
3.
W. Zhu, J. J. Hughes, N. Bicanic, C. J. Pearce, Nanoindentation mapping of mechanical properties of cement pas te and natural rocks, Materials Characterization 58, 1189–1198 (2007).
 
4.
M. A.Glinicki, M. Zieliński, Depth-sensing indentation method fo r evaluation of effi ciency of secondary cementitious materials, Cement and Concrete Research 34, 721–724 (2004).
 
5.
G. Constantinides, F.-J. Ulm, The effect of two types of C-S-H on the elasticity of cement-based materials: Results from nanoindentation and micromechanical modeling, Cement and Concrete Research 34, 67–80 (2004).
 
6.
L. Sorell i, G. Constantinides, F.-J. Ulm, F. Toutlemonde, The nanomechanical signature of Ultra High Performance Concrete by statistical nanoindentation techniques, Cement and Concrete Researc h 38, 1447 – 1456 (2008).
 
7.
A. Łagosz, J. Małolepszy, J. Śliwiński, T. Tracz, Wykorzystanie popiołów fl uidalnych jako dodatku mineralnego do betonów, V Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 719–72 7 (2008).
 
8.
M. A. Glinicki, J. Kasperkiewicz, M. Sobczak, M. Zieliński, Badanie mikrotwardości betonu za pomocą wgłębnika Vickersa, XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 3 (2003) 139–146.
 
9.
Z. Ranachows ki, Metody pomiaru i analiza sygnału emisji akustycznej, Prace IPPT PAN, 1/1997, ISSN 0208-5658, Warszawa 1997.
 
10.
T. Kishi, Acoustic Emission-Beyond the Millenium, Elsevier, ISBN 008 043851 2, Amsterdam 2000.
 
11.
M. A . Glinicki, M. Zieliński, Frost salt scaling resistance of concrete containing CFBC fl y ash, Materials and Structures, 42 (2009) 993–1002.
 
12.
J. Kasperkiewicz, On a possibility of structure identifi cati on by microindentation and acoustic emission, in Proceedings pro045: Nanotechnology in Construction, Edited by Y. de Miguel, A. Porro and P.J.M. Bartos, 151-159, ISBN: 2-912143-87-X, RILEM 2006.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top