Application of petrographic analysis to assessment of basalt aggregate for high performance concretes (HPC)
 
More details
Hide details
1
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 
2
Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Olsztynie
 
 
Publication date: 2006-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(1) 36-42 (2006)
 
 
REFERENCES (10)
1.
J. Piasta, W. Piasta, Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie, XVII Ogól- nopolska konferencja; Warsztat pracy projektanta konstrukcji, 1-53, Ustroń 2002.
 
2.
M. F. Kaplan, Flexural and compressive strength of concrete as affected by properties of coarse aggregate, Journal American Concrete Institute 30, nr11, 1193-1208, 1959.
 
3.
D. Darwin, F. O. Slate, The effect of past aggregate bond strength of behavior of concrete, Journal of Materials, nr 5, 1, 86-98, 1970.
 
4.
A. Grodzicka, Wybrane zagadnienie technologii betonów wysokich klas, Materiały konferencyjne: Materiały budowlane - nowe kierunki w chemii i technologii, 22-23, IV, Kraków, 55-72, 1999.
 
5.
P. Pokropski, Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości wytrzy- małościowe betonów, Drogi i Mosty, nr 4, 45-54, 2004.
 
6.
A. Grodzicka, Odporność BWW na działanie mrozu, Cement Wapno Be- ton, 332-339, 2003.
 
7.
D. Stark, Alkali silica reaction in concrete, Significance of tests and pro- perties of concrete and concrete - making materials, P. Klieger, J. F. La- mond editors, Series ASTM special technical publication, Fredericksburg, VA, 429-438, 1994.
 
8.
Z. Owsiak, Wpływ reakcji alkaliów z kruszywem krzemionkowym na trwa- łość betonu, Cement Wapno Beton, 92, 2005.
 
9.
W. Kurdowski, A. Garbacik, B. Trybalska, Przyspieszona metoda oceny reaktywności kruszywa zawierającego wapień według ASTM C1260, Ce- ment Wapno Beton, 98 oraz 339, 2005.
 
10.
Jarmontowicz, R. Krzywobłocka-Laurow, Badania modelowe mikrostruk- tury reaktywnych składników żwirów, Cement Wapno Beton, 57-60, 2, 1997.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top