Utilization of flue gas desulfurization gypsum as raw material in the production of sulfate-lime sinter main component of expansive additive
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
 
Publication date: 2006-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(1) 43-50 (2006)
 
 
REFERENCES (13)
1.
W. Kurdowski, Chemia Cementu, PWN, Warszawa 1991. 415.
 
2.
Su Muzhen, W. Kurdowski, F. Sorrentino, Development in non port- land cements. 9th ICCC, New Delhi, 1992, NCCMB, New Delhi 1992.
 
3.
ASTM C 845 - 96, Standard specification for expansive hydraulic ce- ment.
 
4.
P. K. Mhta, M. Polivka M, Expansive cements. 6th ICCC, 1974, Strojizdat, 1976.
 
5.
M. Król, Cement-Wapno-Beton, 5, 177, (1996).
 
6.
A. Stok, Z. Konik, W. Kurdowski, J. Małolepszy, Sposób otrzymywania mieszanki ekspansywnej. Polski Pat. 187378, (2004).
 
7.
Z. Konik, A. Stok, A. Malinowski, G. W. M. van Wijk, Sposób otrzymywania spieku glino - siarczano - wapniowego. Polski Pat. 183042, (2001).
 
8.
I. Odler, J. Colán-Subauste, Cem. Concr. Res., 29, 5, 731, (1999). v.
 
9.
J. Colán-Subauste, I. Odler, Cem. Concr. Res., 32, 1, 117, (2002).
 
10.
Z. Konik, A. Stok, The investigations of calcium aluminate sinters. AGH, Kraków 1997, praca nie publikowana.
 
11.
A. Stok, Z. Konik, Możliwości utylizacji odpadów z przemysłu aluminiowego o wysokiej zwartości Al2O3 do otrzymywania materiałów wiążących. AGH, Kraków 1998, praca nie publikowana.
 
12.
N. Fukuda, Fundasmental studies on the expansive cement. 5th ICCC, Tokyo, 1968, IV- 69, 341, Cem. Ass. of. Japan, 1969.
 
13.
W. Roszczynialski, M. Gawlicki, Odpady z odsiarczania spalin i chemigipsy jako potencjalna baza surowców siarczanowych dla ZCW "Górażdże" S.A. Eurocement Consult. Group sp. z o.o., Kraków 1998, praca nie publikowana.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top