The increase of concrete frost resistance by using cement with air-entraining agent
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska w Gliwicach
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie
 
3
Centrum Technologiczne BETOTECH w Dąbrowie Górniczej
 
 
Publication date: 2016-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(2) 96-105 (2016)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
A. Neville, Właściwości betonu, V edycja, s. 931, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012.
 
2.
Z. Rusin,Technologia betonów mrozoodpornych, s. 182, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.
 
3.
A. M. Glinicki, Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka, s. 286, Wydawnictwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 2011.
 
4.
K. Kjellsen, E. Atlassi, „Pore structure of cement silica fume system – Presence of hollow-shell pores”, Cem. Concr. Res., 29, 133 (1999).
 
5.
S. Chłądzyński, A. Garbacik, Cementy wieloskładnikowe w budownictwie, s. 125, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008.
 
6.
J. Jasiczak, P. Mikołajczyk, Technologia betonu modyfi kowanego domieszkami i dodatkami. Przegląd tendencji krajowych i zagranicznych. Politechnika Poznańska, Poznań 1997.
 
7.
B. Persson, „Internal frost resistance and salt frost scaling of self-compacting concrete”, Cem. Concr. Res., 33, 373 (2003).
 
8.
J. Wawrzeńczyk, Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2002.
 
9.
Z. Giergiczny, Popiół lotny w składzie cementu i betonu, s.189, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 
10.
Guide to durable concrete. Reported by ACI Committee 201, ACI Journal, 74, 573 (1979).
 
11.
ASTM C 150-04 Standard Specifi cation for Portland Cement.
 
12.
ASTM C 595-03 Standard Specifi cation for Blended Hydraulic Cements.
 
13.
EN 480-11:2008 Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Determination of air void characteristics in hardened concrete.
 
14.
U. H. Jakobsen, C. Pade, N. Thaulow, D. Brown, S. Sahu, O. Magnusson, S. De Buck, G. De Schutter, „Automated air void analysis of hardened concrete – a Round Robin study”, Cem. Concr. Res., 36, 1444 (2006).
 
15.
Danish standard DS2426 Concrete - Materials - Rules for application of EN 206-1 in Denmark.
 
16.
Beton-Teil1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1).
 
17.
Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński, Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2002.
 
18.
Z. Giergiczny, T. Baran, M. Najduchowska, M. Ostrowski, „Cements for frost resistant concrete”, 14 th ICCC, Pekin 2015.
 
19.
Nowe Ogólne Specyfi kacje Techniczne (OST) Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów: tradycyjnego, „Projektuj i buduj” oraz „Utrzymaj standard” D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa (www.gddkia. gov.pl).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top