Effect of binder containing clinoptilolite on resistance of mortars to sulphate attack
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
 
 
Publication date: 2016-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(2) 106-111 (2016)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (25)
1.
M. Król, „Wybrane właściwości zeolitów i smektytów naturalnych i ich potencjalne zastosowania” PhD thesis, AGH University of Science and Technology, Kraków 2011.
 
2.
EREM® company website, http://erem.com.pl/zeolity.
 
3.
D. Różycka, M. Stechman, „Krystaliczne warstwowe krzemiany sodu - właściwości, otrzymywanie i zastosowanie” Chemik 1, 8–13 (1997).
 
4.
D. Jana, “A new look to an old pozzolan – Clinoptilolite – A promising pozzolan in concrete” Proc of the 29th ICMA Conference on Cement Microscopy, Quebec City, PQ, Canada 2007, West Chester: Curran Associates Inc., 168-206.
 
5.
G. Bundyra-Oracz, D. Siemaszko-Lotkowska, „Zeolit – dodatek pucolanowy do betonu” Budownictwo Technologie Architektura, 52 72-74 (2010).
 
6.
B. Bogdanov, D. Georgiev, K. Angelova, Y. Hristov, “Synthetic zeolites and their industrial and environmental applications review“ Proc. of Int Conf “Economics and Society development on the Base of Knowledge” Stara Zagora, 2009, vol. IV, 1-5.
 
7.
R. Snellings, G. Mertens, S. Hertsens, J. Elsen, The zeolite–lime pozzolanic reaction: Reaction kinetics and products by in situ synchrotron X-ray powder diffraction, Micropor Mesopor Mat, 126, 2009, 40–49.
 
8.
B. Uzal, L. Turanli, H. Yücel, M.C. Göncüoğlu, A. Çulfaz, “Pozzolanic activity of clinoptilolite: A comparative study with silica fume, fl y ash and a non-zeolitic natural pozzolan“ Cem. Concr. Res., 40, 398–404 (2010).
 
9.
B. Uzal, L. Turanli, H. Yücel, M.C. Göncüoğlu, A. Çulfaz, “Pozzolanic activity of clinoptilolite: A comparative study with silica fume, fl y ash and a non-zeolitic natural pozzolan“ Cem. Concr. Res., 40, 398–404 (2010). 9. S. Chang-Seon, K. Young-Su, “Evaluation of West Texas natural zeolite as an alternative of ASTM Class F fl y ash” Constr. Build. Mat., 47, 389- 396 (2013).
 
10.
E. Vejmelková, D. Koňáková, T. Kulovaná, M. Keppert, J. Žumár, P. Rovnaníková, Z. Keršner, M. Sedlmajer, R. Černý, “Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance” Cem. Concr. Comp., 55, 259–267 (2015).
 
11.
W. Brylicki, J. Małolepszy, J Stryczek, R. Wiśniowski, Ł. Kotwica “Effects of modifi cation of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptilolite” Mineral Resources Management, 25, 61-76 (2009).
 
12.
P. Czapik, Wpływ dodatku zeolitu na przebieg reakcji alkalia-krzemionka w betonie, PhD thesis, Kielce Technical University, Kielce 2015.
 
13.
J. Małolepszy, E. Grabowska, „Wpływ zeolitów na proces hydratacji spoiw mineralnych” Budownictwo i Architektura, 12, 185-192 (2013).
 
14.
S.C. Poon, L. Lam, S.C. Kou, Z.S. Lin, “A study on the hydration rate of natural zeolite blended cement pastes” Constr. Build. Mater., 13, 427–432 (1999).
 
15.
E. Grabowska, “Effect of zeolite on the binding of sulfate ions in lime- -cement composites” Logistyka, 4, 144-151 (2013).
 
16.
J. Małolepszy, E. Grabowska, “Sulphate Attack Resistance of Cement with Zeolite Additive” Procedia Eng, 108, 170–176 (2015).
 
17.
C. Karakurt, I.B. Topçu, “Effect of blended cements with natural zeolite and industrial by-products on rebar corrosion and high temperature resistance of concrete” Constr. Build. Mater., 35, 906–911 (2012).
 
18.
P. V. Krivenko, S.G. Guziy, “Aluminosilicate coatings with enhanced heat- and corrosion resistance” Appl. Clay Sci., 73, 65–70 (2013).
 
19.
S. Chłądzyński, „Ocena odporności na agresję siarczanową nowych rodzajów cementów w świetle nowelizowanych polskich norm cementowych PN-EN”, PhD thesis, AGH University of Science and Technology, Kraków 2000.
 
20.
S. Chłądzyński, A. Garbacik, „Cementy wieloskładnikowe w budownictwie”, Polski Cement, Kraków 2008.
 
21.
A. Boutiba, R. Chaid, L. Molez, R. Jauberthie, “Resistant to sulphate attack of high performance fi bre concrete with the addition of slag” Cement Wapno Beton, 82, 295-303 (2015).
 
22.
J. Bensted, “Thaumasite – Part 1: The route to current understanding“ Cement Wapno Beton, 74, 165-178 (2007).
 
23.
R. Mróz R., „Warunki tworzenia taumazytu (CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O) w stwardniałym zaczynie cementowym”, PhD Thesis, AGH University of Science and Technology, Kraków 2005.
 
24.
H.Y. Ghorab, .M.R. Mabrouk, D. Herfort, Y.A. Osman, “Infrared investigation on systems related to the thaumasite formation at room temperature and 7 C “ Cement Wapno Beton, 81, 252-261 (2014).
 
25.
Gollob R.S., Taylor H.F.W., “Sulfate attack on hardened cement paste” Cem. Concr. Res., 24, 735-742 (1994).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top