International competitiveness of the Polish cement industry in the context of foreign trade results
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
2
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 23(2) 115-123 (2018)
 
KEYWORDS
ACKNOWLEDGEMENTS
Thepaper was developed as part of the project “Positive social change in the organization as a factor of company involvement in the implementation of sustainable development”. The project was fi nanced by the National Science Center, decision no DEC-2017/25/B/HS4/01113.
 
REFERENCES (35)
1.
F. Ezeala-Harrison, Theory and Policy of International Competitiveness, Praeger Publishers, Westport CT 1999.
 
2.
N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
3.
K. Cheba, K. Szopik-Depczyńska, Multidimensional comparative analysis of the competitive capacity of the European Union countries and geographical regions, Oeconomia Copernicana, 8, 4, 487–504 (2017).
 
4.
J. Łapińska, The Business Sophistication and the International Competitiveness of the Polish Economy, In P. Jedlička (ed.), The International Conference Hradec Economic Days, Economic Development and Management of Regions, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Gaudeamus, Part III, 221–227, Hradec Králové 2013.
 
5.
H. Kruk, A. Waśniewska, Application of the Perkal method for assessing competitiveness of the countries of Central and Eastern Europe. Oeconomia Copernicana, 8, 3, 337–352 (2017).
 
6.
K. Sachpazidu-Wójcicka, Innovation as a determinant of the competitiveness of Polish enterprises. Oeconomia Copernicana, 8, 2, 287–299 (2017).
 
7.
J. Łapińska, Institutions and their Infl uence on Evaluation of the International Competitiveness of Polish Economy, In P. Jedlička (ed.), The International Conference Hradec Economic Days, Economic Development and Management of Regions, Peer-Reviewed Conference Proceedings Gaudeamus, Part II, 114–120, Hradec Králové 2012.
 
8.
A. P. Balcerzak, M. B. Pietrzak, Quality of Institutions for Knowledgebased Economy within New Institutional Economics Framework. Multiple Criteria Decision Analysis for European Countries in the Years 2000–2013. Economics & Sociology, 9, 4, 66–81 (2016).
 
9.
R. Żelazny, J. Pietrucha, Measuring innovation and institution: the creative economy index. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 1, 43–62 (2017).
 
10.
A. Pieloch-Babiarz, Determinants of payout policy and investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 4, 675–691 (2017).
 
11.
D. Vukovic, E. Hanic, H. Hanic, Financial integration in the European Union – the impact of the crisis on the bond market. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 2, 195–210 (2017).
 
12.
A. P. Balcerzak, M. B. Pietrzak, Quality of Institutions for Knowledgebased Economy within New Institutional Economics Framework. Multiple Criteria Decision Analysis for European Countries in the Years 2000–20.
 
13.
Economics & Sociology, 9, 4, 66–81 (2016). 9. R. Żelazny, J. Pietrucha, Measuring innovation and institution: the creative economy index. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 1, 43–62 (2017). 10. A. Pieloch-Babiarz, Determinants of payout policy and investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 4, 675–691 (2017). 11. D. Vukovic, E. Hanic, H. Hanic, Financial integration in the European Union – the impact of the crisis on the bond market. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12, 2, 195–210 (2017). 12. M. B. Pietrzak, M. Fałdziński, A. P. Balcerzak, T. Meluzín, M. Zinecker, Short-term Shocks and Long-term Relationships of Interdependencies Among Central European Capital Markets. Economics & Sociology, 10, 1, 61–77 (2017). 13. M. Zinecker, A. P. Balcerzak, M. Fałdziński, T. Meluzín, M. B. Pietrzak, Application of DCC-GARCH Model for Analysis of Interrelations Among Capital Markets of Poland, Czech Republic and Germany. In M. Reiff, P. Gezik (eds.). Proceedings of the International Scientifi c Conference Quantitative Methods in Economics Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vratna: Letra Interactive, 416–421 (2016).
 
14.
M. Fałdziński, A. P. Balcerzak, T. Meluzín, M. B. Pietrzak, M. Zinecker, Cointegration of Interdependencies Among Capital Markets of Chosen Visegrad Countries and Germany. In A. Kocourek, M. Vavrousek (eds.). 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 189–194 (2016).
 
15.
T. Meluzín, M. B. Pietrzak, A. P. Balcerzak, M. Zinecker, K. Doubravský, M. Dohnal, Rumours Related to Political Instability and their Impact on IPOs: The Use of Qualitative Modeling with Incomplete Knowledge. Polish Journal of Management Studies, 16, 2, 171–187 (2017).
 
16.
M. B. Pietrzak, J. Łapińska, Determinants of the European Union’s trade: evidence from a panel estimation of the gravity model, E&M Ekonomie a Management, 18, 1, 18–27 (2015).
 
17.
M. G. Ghodsi, J. Michałek, Technical barriers to trade notifi cations and dispute settlement within the WTO. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11, 2, 219–249 (2016).
 
18.
B. Michalski, Competitiveness of Polish mid-tech and high-tech exports to the European Union (EU-27) in the fi rst decade of the 21st century, Poznań University of Economics Review, 14, 4, 54–70 (2014).
 
19.
J. Łapińska, Determinants of Intra-Industry Trade in Agricultural and Food Products between Poland and EU Countries, DANUBE: Law and Economics Review, 5, 3, 159–172 (2014).
 
20.
I. Szczepaniak, Ł. Ambroziak, Pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z Unią Europejską: Bilans dziesięciu lat członkostwa, Unia Europejska.pl, 230, 1, 39–50 (2015).
 
21.
J. Łapińska, E. Zdunek-Rosa, M. Graszewicz, Poland’s Competitive Position in Trade in Agri-Food Products with the United Kingdom – Selected Aspects, Scientifi c Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 17, 4, 199–209 (2017).
 
22.
M. Vošta, A. Kocourek, Competitiveness of the European Automobile Industry in the Global Context, Politics in Central Europe, 13, 1, 69–89 (2017).
 
23.
J. Misala, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 
24.
B. L. Ślusarczyk, Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 
25.
B. Gehrke, H. Grupp, Innovationspotential und Hochtechnologie, Physica-Verlag, 1994.
 
26.
G. Lafay, The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In M. G. Dagenais, P.-A. Muet, (eds.), International Trade Modelling, Chapman&Hall, London 1992.
 
27.
M. Bugamelli, Il modello di specializzazione internazionale dell’area dell’euro e dei principali paesi europei: omogeneità e convergenza. Banca d’Italia, Temi di discussione del Servizio Studi n. 402, 2001, [Online]. Available: http://www.bancaditalia.it/pub... td402/tema_402_01.pdf. [20.11.1017].
 
28.
H. G. Grubel, P. J. Lloyd, Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 
29.
Z. Zioło, Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji, Prace Komisji Geografi i Przemysłu, 17, 9–32 (2011).
 
30.
Przemysł cementowy w Polsce – perspektywy i zagrożenia. Materiały prasowe 20.04.2016, [Online]. Available: http://www. izolacje.com. pl [14.11.2017].
 
31.
T. Komornicki, J. Zaucha, B. Szejgiec, R. Wiśniewski, Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015.
 
32.
J. Łapińska, Determinant factors of intra-industry trade: the case of Poland and its European Union trading partners, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11, 2, 251–264 (2016).
 
33.
M. F. S. Hamid, M. Aslam, The Competitiveness and Complementarities of Agriculture Trade among ASEAN-5 Countries: An Empirical Analysis, International Journal of Economics and Finance, 9, 8, 88–102 (2017).
 
34.
E. Molendowski, W. Polan, Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41, 1, 11–23 (2015).
 
35.
J. Łapińska, The economic integration as a determinant of intra-industry trade: the case of Poland, Scientifi c Papers of the University of Pardubice, 22, 33, 77–87 (2015).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top