Participation of FLSmidth in cement industry development in Poland between 1900-1939
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Glass, Ceramics, Refractory and Building Materials
 
 
Publication date: 2007-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(5) 227-240 (2007)
 
 
REFERENCES (41)
1.
T. Czaderski, Zarys historyczny powstania przemysłu cementowego na ziemiach polskich. Cement, 9 (1936) i 12 (1937).
 
2.
B. Pampuch, Z dziejów przemysłu cementowego. Cement Wapno Gips, 5-6-7 (1950).
 
3.
A. Schimitzek, Przemysł cementowy na ziemiach lubelszczyzny. Cement Wapno Gips, 10 (1957).
 
4.
M. Stelmach, Sto lat polskiego cementownictwa. „Grodziec”- pierwsza cementownia na ziemiach polskich. Cement Wapno Gips, 10 (1957).
 
5.
B. Borek, Sto lat energetyki polskiego przemysłu cementowego. Cement Wapno Gips, 10 (1957).
 
6.
W. Kwapiszewski, Historia cementowni „Saturn” od momentu powstania do wybuchu II Wojny Światowej. Cement Wapno Gips, 7-8 (1968).
 
7.
H. Cimała, Historia cementowni „Goleszów”. Cement Wapno Gips, 11 (1969).
 
8.
J. A. Znaczko-Jaworski, Przyczynki do historii polskiego cementu portlandzkiego. Cement Wapno Gips, 5-6 (1971).
 
9.
P. Wlassak, Dziewięćdziesiąt lat cementowni “Goleszów”. Cement Wapno Gips, 12 (1979).
 
10.
Z. Daniszewski, Firma Foss-Larsen-Smidth w polskim przemyśle cementowym. Cement Wapno Gips, 1 (1983).
 
11.
Cz. Srzednicki, Z kart historii. Historia budowy cementowni „Górka” w Sierszy. Cement Wapno Gips, 1 (1983).
 
12.
E. Rezner, Z pożółkłych kart pracy w przemyśle cementowym. Cement Wapno Gips, 10-11 (1983).
 
13.
R. Wójcik, Sto lat cementowni “Wysoka”. Cement Wapno Gips, 7-8 (1984).
 
14.
M. Kropop, Cz. Kwiatkowski, P. Butrym, A. Czerniakiewicz, 60 lat cementowni „Pokój” Cement Wapno Gips, 7-8 (1984).
 
15.
Cz. Srzednicki, Z historii cementowni „Pokój” w Rejowcu Fabrycznym. Cement Wapno Gips, 10 (1984).
 
16.
M. Tworzydło, Z historycznej kroniki cementowni “Saturn”. Cement Wapno Gips, 7-8 (1990).
 
17.
L. Zachuta, Historia Przemysłu Cementowego w Polsce 1857 – 2000. Polski Cement Kraków 2004.
 
18.
Z. Krudzielski, Wspomnienia. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Fundator Założyciel: Bank Handlowy w Warszawie S.A.. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 
19.
St. Altman, Wyrób cementu portlandzkiego. Cement, 2-3-4-5 (1936).
 
20.
M. Gębica, Pompy zbiornikowe do transportu pneumatycznego. Cement Wapno Gips, 3 (1963).
 
21.
FLSmidt machinery troughout the World.Publication No. 802-75E.
 
22.
I. Ahrends, W. Cieśliński, W jaki sposób produkujemy cement. Cement Wapno Gips, 1,3,7-8 (1951).
 
23.
E. Witek, Zarys rozwoju duńskiej fi rmy FLSmidth & Co. Cement Wapno Gips, 4 (1974).
 
24.
M. Wirska-Parachoniak, Z kart historii przemysłu cementowego na ziemiach polskich. Materiały Budowlane, 13/14 (1981/1982).
 
25.
St. Altman, Wyrób cementu portlandzkiego. Cement, 3,4,5 (1937).
 
26.
Cz. Srzednicki, Z kart historii. Cement Wapno Gips, 1, (1983).
 
27.
W. Kurdowski, Zaczęli od Grodźca. Polski Cement, 2, (1998).
 
28.
Kronika przemysłowa i handlowa. Przegląd Ceramiczny nr 7, Podgórze 10.sierpnia 1901.
 
29.
Przegląd prasy fachowej naszej i obcej. „Postępy w fabrykacyi cementu portlandzkiego na Wystawie powsz. w Paryżu w 1900 r. Przegląd Ceramiczny nr 8, Podgórze 25 sierpnia 1901.
 
30.
Fabrykacya cementu w Rosyi i Królestwie polskiem. Przegląd Ceramiczny nr 19-20, Podgórze luty 1902.
 
31.
Przemysł cementowy w Królestwie Polskiem. Przewodnik Dla Ceglarzy nr 14, Podgórze 25 lipca 1903.
 
32.
Rozwój pieców obrotowych do wypalania cementu. Przewodnik Dla Ceglarzy nr 11, Podgórze 10. czerwca 1904.
 
33.
Przemysł cementowy w Państwie Rosyjskim. Przewodnik Dla Ceglarzy nr. 13, Podgórze 1904.
 
34.
Temperatura wypalania cementu portlandzkiego. Przewodnik Dla Ceglarzy nr.17, Podgórze 10. września 1904.
 
35.
Zaprawy hydrauliczne, ich własności i fabrykacya. Piece obrotowe. Przegląd Ceramiczny nr 4, Podgórze 25. lutego 1905.
 
36.
Zaprawy hydrauliczne, ich własności i fabrykacya. Mielenie cementu. Przegląd Ceramiczny nr 9, Podgórze 10.maja 1905.
 
37.
Z powodu projektu nowej fabryki cementu w Galicyi. Przegląd Ceramiczny nr 7, 1907.
 
38.
K. Rolle, Z powodu projektu nowej fabryki cementu w Galicyi. Przegląd Ceramiczny nr 7, 9. 10. 1911.
 
39.
Przemysł cementowy w Królestwie Polskiem. Przegląd Ceramiczny nr 18, 1911.
 
40.
Górka. Zgromadzenie konstytuujące akc. Fabryki cementu. Przegląd Ceramiczny nr 19, 1911.
 
41.
Inwestycye w cementowni „Wysoka”. Rozszerzenie cementowni w Szczakowej”. Przegląd Ceramiczny nr 4, 1912.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top